Podstrona: Politechnika Rzeszowska w gronie sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska w gronie sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

2022-06-06 , red.  Anna Worosz
kategoria: Wydarzenia
Prof. Piotr Koszelnik podpisuje Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni,

Politechnika Rzeszowska przystąpiła do grona uczelni sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU). Uroczyste podpisanie miało miejsce podczas konferencji „Doświadczenia, praktyki i wyzwania Społecznej Odpowiedzialności Uczelni”, która odbyła się 2 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Naszą uczelnię reprezentował i deklarację podpisał rektor prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik.

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni została wypracowana w 2017 r. przez grupę roboczą ds. edukacji i popularyzacji CSR funkcjonującą w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego ówczesnego ministra rozwoju, a obecnie ministra funduszy i polityki regionalnej. Dokument stanowi wyraz dobrowolnego zaangażowania się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych oraz w rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Jego celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. 16 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju (obecnym Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej) odbyła się konferencja pt. „Społeczna odpowiedzialność nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”, podczas której 23 szkoły wyższe podpisały Deklarację SOU. W kwietniu 2019 r. podczas Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki – Nauka dla Ciebie w Krakowie kolejne 60 polskich uczelni podpisało dokument. Teraz do tego grona dołączyło 77 uczelni, co sprawiło, że łączna liczba sygnatariuszy Deklaracji SOU w latach 2017, 2019 i 2022 r. wynosi 160 uczelni.

W Deklaracji zawartych jest 12 zasad odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej czy dialogu z interesariuszami. W dokumencie została podkreślona rola uczelni jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy potrzeba pielęgnowania wartości akademickich oraz kształtowania społecznych i obywatelskich postaw przyszłych elit, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy. Dostrzeżono znaczenie zasad etycznych i konieczność upowszechniania idei równości, różnorodności, tolerancji oraz respektowania i ochrony prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia. Zwrócono również uwagę na partnerstwo nauki i biznesu, które jest podstawą rozwoju innowacyjności. Wdrażanie zobowiązań deklaracji wpływa na skuteczniejsze dopasowanie oferty edukacyjnej dla studentów do aktualnych wyzwań gospodarczych, w tym przede wszystkim rynku pracy, włączeniu do przedmiotów nauczania tematów związanych z etyką biznesu, społeczną odpowiedzialnością, wpływem środowiskowym czy współpracą z otoczeniem.

Jak podkreślił rektor naszej uczelni prof. Piotr Koszelnik na Politechnice Rzeszowskiej nie tylko przekazuje się wiedzę i prowadzi badania naukowe: „Nasze działania oparte na tradycyjnych wartościach akademickich polegają na dbaniu o jak najwyższy poziom kształcenia młodzieży zgodny z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz tworzeniu nauki i wynalazków mających zastosowanie w przemyśle. Skupiamy się na efektywnym gospodarowaniu zasobami uczelni, rozwoju kadry akademickiej i dyscyplin naukowych oraz budowaniu prestiżu uczelni jako kuźni wykwalifikowanych kadr dla przemysłu i biznesu, partnerstwa dla otoczenia społeczno-gospodarczego i naukowego nie tylko w kraju, lecz także za granicą oraz inspiratora i twórcy nowoczesnych rozwiązań znajdujących zastosowanie w gospodarce. Naszą misją jest także kształtowanie wartości i postaw społecznych i obywatelskich oraz kreowanie i popularyzowanie nauki i naszych osiągnięć, nowych idei, które mogą się przyczyniać do rozwiązywania zarówno lokalnych, jak i globalnych problemów społeczeństwa”.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję