Podstrona: Stypendia Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców Politechniki Rzeszowskiej / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Stypendia Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców Politechniki Rzeszowskiej

2018-09-25
kategoria: Nauka
Stypendia Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców Politechniki Rzeszowskiej

Dwóch naukowców z Politechniki Rzeszowskiej, dr hab. inż. Paweł Chmielarz, prof. PRz oraz dr inż. Wojciech Nowak otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Ministerstwo nagradza naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia, prowadzą badania naukowe wysokiej jakości i posiadają bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej.

Zainteresowania naukowe prof. Pawła Chmielarza z Zakładu Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej obejmują metody syntezy polimerów o zróżnicowanej strukturze i architekturze z wykorzystaniem polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP), w tym również z wykorzystaniem metod elektrochemicznych (eATRP).

Dorobek naukowy prof. Chmielarza obejmuje 40 publikacji w czasopismach międzynarodowych z Listy Filadelfijskiej, 1 przyznany patent, 1 zgłoszenie patentowe, 1 rozdział w zagranicznej publikacji monograficznej oraz 37 publikacji pokonferencyjnych. Doświadczenie naukowe zdobywał m.in. w USA, w latach 2014 i 2016 pracując w grupie badawczej prof. Krzysztofa Matyjaszewskiego (Carnegie Mellon University w Pittsburghu).

Naukowiec uczestniczył w licznych projektach badawczych, za swoją działalność naukową otrzymał w 2016 r. Nagrodę Fundacji Kościuszkowskiej, a w latach 2016-2018 Nagrody Rektora Politechniki Rzeszowskiej, I stopnia. Jest recenzentem międzynarodowych czasopism naukowych z listy Listy Filadelfijskiej, członkiem konsorcjum Centrum Kompetencji ,,Polygenius”, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, American Chemical Society, oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacji Zaawansowanych Technologii i Polskiego Funduszu Rozwoju.

Stypendium traktuję jako docenienie jakości mojej dotychczasowej pracy naukowo-badawczej, niewątpliwie stwarza mi ono możliwości dalszego rozwoju oraz podnoszenia kompetencji w dziedzinie nauk chemicznych. Planuję kontynuację badań naukowych m. in. w ramach współpracy z Carnegie Mellon Univeristy (USA) oraz University of Padova (Włochy) dotyczących zagadnień związanych z polimeryzacją rodnikową z odwracalną dezaktywacją – mówi dr hab. inż. Paweł Chmielarz, prof. PRz.

Dr inż. Wojciech Nowak z Katedry Nauki o Materiałach Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej w swojej dotychczasowej pracy naukowo-badawczej zajmuje się analizą zjawisk zachodzących podczas procesu korozji wysokotemperaturowej, w szczególności materiałów stosowanych w stacjonarnych turbinach gazowych (SGT).

Naukowiec ma w swoim dorobku m.in. pracę naukowo-badawczą w Forschungszentrum Juelich GmbH i udział w międzynarodowych projektach badawczych H2-IGCC i SAMBA. W Polsce kieruje projektem w ramach konkursu POLONEZ1, jest koordynatorem programu CEEPUS III. Wygłosił łącznie 40 wykładów, z czego 24 na międzynarodowych konferencjach i warsztatach, natomiast 16 na spotkaniach projektowych w projektach międzynarodowych  oraz około 20 wykładów na zapraszanych seminariach.

W dorobku naukowym posiada 31 publikacji, w tym 1 monografię. Recenzuje artykuły w międzynarodowych czasopismach z bazy Journal Citation  Report.

Obecnie działalność naukowo - badawcza dra Wojciecha Nowaka obejmuje w szczególności zjawiska dyfuzji w podwyższonej i wysokiej temperaturze oraz czynnikach wpływających na kinetykę procesu utleniania wysokotemperaturowego.

Stypendium traktuję jako ogromne wyróżnienie i zarazem docenienie jakości mojego dorobku naukowego.  Niewątpliwie stanowi ono duży krok w kierunku dalszego rozwoju naukowego. Gwarantuje również stabilizację w sferze prywatnej. W przyszłości planuję kontynuować nawiązaną współpracę zarówno krajową jak i międzynarodową w dziedzinie korozji wysokotemperaturowej -  podsumowuje dr inż. Wojciech Nowak.

 

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję