Podstrona: Powstanie i rozwój / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Powstanie i rozwój

red. Marta Olejnik

Politechnika Rzeszowska początkami sięga 30 września 1951 r. – wtedy bowiem z inicjatywy pracowników Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL - Rzeszów" zrzeszonych w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich otwarto w Rzeszowie Wieczorową Szkołę Inżynierską, kształcącą specjalistów mechaników. Uczelnię tworzono od podstaw w regionie nie posiadającym dotychczas żadnych tradycji akademickich. Zlokalizowany w tej części Polski w latach 1936 - 1939 Centralny Okręg Przemysłowy mimo działań wojennych, spowodował przeobrażenie tego regionu z biednego i typowo rolniczego w region przemysłowo - rolniczy. Tym samym, zapotrzebowanie przemysłu na kadrę inżynierską, podyktowało niejako warunki powołania w Rzeszowie wyższej uczelni technicznej, a 30 września 1951 r. wyższe studia techniczne rozpoczynało tu 50 osób rekrutujących się spośród pracowników WSK.

W wyniku reorganizacji, którą objęto wieczorowe szkoły inżynierskie w całym kraju, w 1952 r. podporządkowano rzeszowską placówkę Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Krakowie, a po kolejnej reorganizacji wyższego szkolnictwa technicznego w 1955 r. - Politechnice Krakowskiej jako Studium Wieczorowe Terenowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej z siedzibą w Rzeszowie.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 18 czerwca 1963 r. (poz. 153) z dniem ogłoszenia, tj. 25 czerwca 1963 r. utworzono w Rzeszowie Wyższą Szkołę Inżynierską z Wydziałem Ogólnotechnicznym i Wydziałem Mechanicznym. Decyzja ta zapoczątkowała dalszy intensywny rozwój uczelni : w 1965 r. utworzono Wydział Elektryczny, przekształcony w 2000 r. w Wydział Elektrotechniki i Informatyki; w 1967 r. Wydział Budownictwa Komunalnego przekształcony w 1981 r. w Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; w 1968 r. Wydział Technologii Chemicznej przekształcony w 1981 r. w Wydział Chemiczny.

W uczelni zwiększyła się liczba studentów i kadra nauczycieli akademickich. zwiększono też liczbę kierunków studiów i specjalności. W 1972 r. na Wydziale Mechanicznym utworzono Oddział Lotniczy. Uzyskane we wszystkich zasadniczych nurtach działalności efekty spowodowały nadanie uczelni pełnego statusu akademickiego. Z dniem 1 października 1974 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 września 1974 r. została powołana Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

Do 1988 r. obecny Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa nosił nazwę Wydziału Mechanicznego. Związane z działalnością tego Wydziału kształcenie pilotów lotnictwa cywilnego, zaowocowało przejęciem w 1990 r. ówczesnego Ośrodka Szkolenia Personelu Lotniczego i włączeniem go – na mocy porozumienia ministrów komunikacji i edukacji narodowej - w strukturę uczelni pod nazwą Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, jako jednostki poza wydziałowej. Zmiany te były skutkiem transformacji ustrojowej początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, w czasach gdy Ośrodek stał się balastem finansowym dla Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.  

Rozwój uczelni, pomimo trudnych w realizacji przemian ustrojowych i gospodarczych, nie ustawał. W sierpniu 1992 r. - jako piąty z wydziałów - utworzony został Wydział Zarządzania i Marketingu. Dostosowując ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy, z dniem 1 września 2006 r. utworzony został kolejny wydział : Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej.

Dziś Politechnika kształci na 7 wydziałach ponad 14 tys. studentów, w tym – jako pierwsza uczelnia techniczna w kraju – pilotów lotnictwa cywilnego. Najstarsza na Podkarpaciu uczelnia - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, przejęła w części dziedzictwo Politechniki Lwowskiej i w sierpniu 2004 r. oddała do użytku Akademicki Ośrodek Szybowcowy w Bezmiechowej, przyjmując za patrona Ośrodka innego wielkiego Polaka – Tadeusza Górę, pierwszego w świecie zdobywcę Medalu Lilienthala. Na mocy certyfikatu Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 29 czerwca 2009 r. w dniu 5 września 2009 r. otwarto w Bezmiechowej (w ramach AOS) Ośrodek Szkolenia Lotniczego.

Uczelnia posiada świetną kadrę dydaktyczną i naukowo - badawczą, bazę laboratoryjną, infrastrukturę. Rzeszów zaś – stolica województwa, stał się tym samym miastem, którego za przyczyną Politechniki Rzeszowskiej tradycje akademickie liczą już ponad 60 lat.

Systematycznie rozwija się zarówno baza lokalowa, jak i naukowo – badawcza. Dzięki funduszom strukturalnym Unii Europejskiej możliwa stała się m.in. rozbudowa i doposażenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego PRz - w tym zakup nowych samolotów, budowa Regionalnego Centrum Dydaktyczno – Konferencyjnego i Biblioteczno – Administracyjnego PRz, rozbudowa nowoczesnego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego i realizacja projektów dot. doposażenia w najnowocześniejszą aparaturę naukowo – badawczą laboratoriów wydziałowych w Politechnice Rzeszowskiej.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję