Podstrona: Stypendium z własnego funduszu / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Stypendium z własnego funduszu

Zarządzenie Nr 40/2023 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie wprowadzenia na Politechnice Rzeszowskiej Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów, finansowanych z własnego funduszu na stypendia

Klauzula informacyjna dla studenta składającego wniosek:

 1. Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych - kontakt pod nr telefonu 17 865 1775 lub e-mail: iod@prz.edu.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu obsługi wniosku stypendialnego, w tym wypłaty i rozliczenia przyznanego świadczenia [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit e RODO, w zw. z art. 420 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów, finansowanych z Własnego funduszu na stypendia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza].
 4. Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Wnioski bez wymaganych danych osobowych nie będą rozpatrywane.
 5. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom działającym na zlecenie Administratora, np. obsługa prawna, podmiot świadczącemu usługi IT.
 6. Dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia obsługi wniosku stypendialnego. Po tym czasie dane osobowe będą archiwizowane przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną Politechniki Rzeszowskiej. Po upływie okresu przechowywania dane będą nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 8. Posiadasz prawo do:
  1. żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile pozwalają na to przepisy prawa,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy u. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję